مزیت های تبلیغاتی

تبلیغات کسب و کار شما بدون هیچ اجباری برای دیده شدن برای مخاطب به نمایش در می آید و این موجب می شود تا کسب و کار شما رونق گیرد.

انواع روش های تبلیغاتی

شما می توانید تبلیغات خود را به صورت همسان و ویدیویی قرار دهید. تبلیغات ویدیویی شما قبل از تماشای ویدیو قرار داده می شود و تبلیغات همسان در هماهنگی با محیط وب سایت قرار می گیرد.

کسب درآمد

شما می توانید در آن کلیک هم تبلیغات ثبت کنید و هم از تبلیغاتی که دوستانتان به واسطه شما به ثبت می رسانند، درآمد کسب کنید. برای اینکار کافیست ثبت نام کرده و لینک مورد نظر را برای به اشتراک بگذارید.

آن کلیک

آن کلیک یک سرویس تبلیغات اینترنتی می باشد که تبلیغات شما را در وب سایت و اپلیکیشن های فیلو و ایجیگا به نمایش می گذارد. شما می توانید با ثبت تبلیغات خود در آن کلیک، موثرتر تبلیغ کرده و به کسب و کار خود رونق ببخشید.